Wirtualny alkomat

WIRTUALNY ALKOMAT

Oblicz szacunkowe stężenie alkoholu w Twojej krwi po upływie danego czasu.

Twoje dane

Waga  kg    Płeć 

Wybierz rodzaje i ilości napojów, które spożyłeś

(kliknij Dodaj aby dodać kolejny wypity trunek lub Wyczyść aby rozpocząć od nowa)
   sztuk
Ilość alkoholu: 0 gramów. (Wyczyść)

Czas

Od spożycia alkoholu minęło  godzin.

Stężenie alkoholu w Twojej krwi wynosi:

0


Uwaga:

1. Wskazanie wirtualnego alkomatu ma charakter szacunkowy i może odbiegać od pomiarów dokonywanych za pomocą atestowanych urządzeń przeznaczonych do badania stężenia alkoholu w organiźmie.
2. Algorytm programu nie uwzględnia indywidualnych czynników mogących mieć wpływ na wynik pomiaru tj: zmęczenie, pora dnia, czas po posiłku, poziom stresu lub stan zdrowia (przyjmowane leki).
3. Wirtualny alkomat nie jest przeznaczony do badań w rozumieniu art. 126 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r.
INFORMACJE

Stan PO UŻYCIU ALKOHOLU występuje gdy: stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,2 do 0,5 ‰ lub w wydychanym powietrzu 0,1 do 0,25 mg/dm³, a kierujący odpowiada za popełnienie wykroczenia z art. 87 Kodeksu Wykroczeń co jest sankcjonowane karą aresztu, grzywny oraz zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Stan NIETRZEŹWOŚCI zgodnie z art. 115 § 16 Kodeksu Karnego zachodzi wtedy, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰, albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. W tym przypadku Kodeks Karny w art. 178a przewiduje kary: grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakazu prowadzenia pojazdów do 10 lat.

!!! Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie wypadku drogowego lub katastrofy, którego następstwem jest śmierć osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca wypadku.

!!! Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby za spowodowanie wypadku drogowego lub katastrofy, prowadzącej pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub gdy zbiegła z miejsca wypadku lub katastrofy.

Zanim wsiądziesz za kierownicę po spożyciu nawet minimalnej dawki alkoholu, pomyśl o ewentualnych konsekwencjach!
 • 200 g piwa to 10 g alkoholu etylowego
 • 100 g wina to 10 g alkoholu etylowego
 • 25 g wódki to 10 g alkoholu etylowego


Organizm spala średnio 1-1,15 promila na godzinę (w zależności od wagi oraz stanu organizmu może to być tylko 0,4 promila)
Ustalenie stanu trzeźwości, w jakim znajduje się kierujący, może być przeprowadzone:

 • na zawartość alkoholu we krwi
 • na zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
 • badanie moczu


DOPUSZCZALNE STĘŻENIE ALKOHOLU WE KRWI W KRAJACH EUROPEJSKICH ( dane w promilach, stan z kwietnia 2007 roku)

 • AUSTRIA 0,49
 • BELGIA 0,50
 • BIAŁORUŚ 0,00
 • BOŚNIA 0,50
 • BUŁGARIA 0,50
 • CHORWACJA 0,00
 • CZARNOGÓRA 0,50
 • CZECHY 0,00
 • DANIA 0,50
 • ESTONIA 0,00
 • FINLANDIA 0,50
 • FRANCJA 0,50
 • GRECJA 0,50
 • HISZPANIA 0,50
 • HOLANDIA 0,50
 • IRLANDIA 0,80
 • ISLANDIA 0,50
 • LITWA 0,50
 • ŁOTWA 0,50
 • LUKSEMBURG 0,80
 • MACEDONIA 0,50
 • MALTA 0,80
 • MOŁDAWIA 0,30
 • NIEMCY 0,50
 • NORWEGIA 0,20
 • POLSKA 0,20
 • PORTUGALIA 0,50
 • ROSJA 0,00
 • RUMUNIA 0,00
 • SŁOWACJA 0,00
 • SŁOWENIA 0,50
 • SZWAJCARIA 0,50
 • SZWECJA 0,50
 • TURCJA 0,20
 • UKRAINA 0,00
 • WĘGRY 0,00
 • WIELKA BRYT. 0,80
 • WŁOCHY 0,50