Strojenie anteny CB

Anteny CB są wstępnie przygotowane do pracy w paśmie 27 MHz, jednak po zamontowaniu radiotelefonu należy sprawdzić i dokonać jej regulacji tak aby uzyskać najmniejszy możliwy współczynnik SWR dzięki czemu uzyskamy maksymalną efektywność.
Przed pomiarem należy upewnić się, że antena jest się prawidłowo zamontowana na samochodzie (w przypadku anten montażowych głównie chodzi o kontakt z masą pojazdu).
Instrukcja strojenia na przykładzie mierników z pomiarem mocy i bez pomiaru mocy:
miernik z pomiarem mocymiernik bez pomiaru mocy
Miernik wpinamy pomiędzy radiotelefon a antenę zgodnie z ilustracją poniżej:

podłączenie miernika SWR

Czynności na przykładzie miernika SWR-30
  • Przełącznik PWR/SWR ustawić w pozycji SWR, przełącznik FWD/REF w pozycję FWD
  • Ustawić radio na kanale 20
  • Wcisnąć przycisk nadawania w mikrofonie i pokrętłem CAL ustawić wychylenie wskazówki na koniec skali wskaźnika
  • Przy wciśniętym w dalszym ciągu przycisku nadawania przełączyć przełącznik FWD/REF w pozycję REF i odczytać wskazanie na skali
Jeżeli wynik nie przekracza wartości 1,5 można uznać, że antena jest zestrojona co oczywiście nie oznacza, że nie można spróbować jeszcze poprawić zestrojenia. W przypadku dobrej jakości anten udaje się często osiągnąć wynik 1,1-1,2. Wskazania większe niż 2-3 oznaczają iż antena jest źle zestrojona a w skrajnych przypadkach uszkodzona (np. zwarcie kabla antenowego).
W sytuacji wyniku zbyt wysokiego należy powtórzyć pomiar (w.g. opisu powyżej) na kanałach skrajnych, to znaczy na kanale 1 i kanale 40.

Interpretacja wskazań po wykonaniu wszystkich pomiarów:
- najlepszy wynik (czyt. wskazówka w pozycji REF najmniej się wychyla) jest na kanale środkowym i nieznacznie wzrasta na kanałach skrajnych, należy uznać, ze antena dostrojona jest właściwie do pasma CB – rysunek
pomiar swr
- najlepszy wynik jest na kanale 1, a najgorszy na 40 - antenę należy nieco wsunąć (czasem może to oznaczać przycięcie promiennika)
pomiar swr
- najlepszy wynik jest na kanale 40, a najgorszy na 1 - antenę należy nieco wydłużyć (wysunąć).

pomiar swr
Korektę długości należy przeprowadzać ostrożnie, co kilka mm, pamiętając, że przycięcie jest nieodwracalne... Należy też zwrócić uwagę na konstrukcję anteny, niektóre stroi się pierścieniami znajdującymi się na cewce anteny lub wykręcanym stroikiem znajdującym się na szczycie promiennika.

Miernik SWR-30 pozwala również na pomiar mocy w.cz. nadajnika.
- ustawić przełącznik PWR/SWR w pozycje PWR (pomiar mocy)
- drugi przełącznik ustawić w pozycje FWD (zakres 10W)
Podczas nadawania odczytać wskazania na skali POWER

Pamiętajmy jednak, że przyrząd ten jest jedynie wskaźnikiem więc pewne odchyłki wskazań są dopuszczalne. Radio CB pracuje z mocą około 4W i takiego wyniku należy się spodziewać jeżeli jest ono zgodne z normami obowiązującymi na terenie Polski.