Słowniczek

Wśród użytkowników CB radio zwyczajowo nie stosuje się formy grzecznościowej Pan/Pani, natomiast zostały umownie przyjęte zwroty Kolego lub Koleżanko. „Wchodząc na kanał”, należy pamiętać także o kulturze wypowiedzi, wulgaryzmy są brakiem szacunku dla innych i świadczą o poziomie nadającego! - nie zapominajmy przy okazji, że wielu użytkowników przemieszcza się ze swoimi dziećmi i rodzinami.

A

AM - modulacja amplitudy
ANL - automatyczny ogranicznik szumów
ANT - antena
ASC - automatyczna blokada szumów

B

BAND – pasmo (podział/wybór częstotliwości CB radia)
BREAK - prośba o wpuszczenie rozmówcy na kanał
„Bat” [slang] - antena

C

CAL - kalibracja
CB - pasmo amatorskie (bez zezwolenia)
CH LOCK - blokada przełączania kanałów

CW - telegrafia

D

DIMMER (DIM) - regulacja oświetlenia panelu
DOWN (DWN) - do dołu
DW - naprzemienny podsłuch dwóch kanałów
DX - daleka łączność (pełna czułość odbiornika, analogicznie LOCAL)

E

EMG - kanał ratunkowy
ESP - układ podbijający głośność modulacji
EXT SP - głośnik dodatkowy, zewnętrzny

F

FM - modulacja częstotliwości
FREQ - miernik częstotliwości

G

„Gruszka” [slang] - mikrofon CB radia

H

HI - duża moc lub wysoki poziom (analogicznie LOW)

K

„Krokodyle” [slang] - inspektorzy transportu drogowego

L

LOW - mała moc (niski poziom, analogicznie HI)
LOC (LOCAL) - bliska łączność (mała czułość odbiornika, analogicznie DX)
LOCK - blokada przełączania
LSB - wstęga dolna

M

MEM - programowanie pamięci
MIC - mikrofon
MIC-GAIN - płynna lub skokowa regulacja czułości mikrofonu
MID - średnia moc (średni poziom)
MOD - modulacja (zmienia wskazania S-METR)
„Mobil” [slang] - użytkownik CB radio

N

NB - automatyczny ogranicznik trzasków

O

OF - wyłączony
ON - włączony

P

PA (Public Adress) - megafon zewnętrzny
POWER - moc
PTT (Push to talk) - przycisk nadawania

R

RF-GAIN - płynna regulacja czułości odbiornika CB
RX - odbiornik (analogicznie TX)
„Ręczniak” [slang] - radiotelefon (CB przenośne)

S

S/RF - pomiar sygnału odbieranego i mocy wyjściowej
S-METER - miernik siły sygnału
SCAN - układ przeszukiwania pasma (kanałów)
SKROŚNA - zakłócenia z innych kanałów (przez blisko zlokalizowane nadajniki)
SPEAKER (SP) - głośnik
SSB - modulacja jednowstęgowa
SWR (WFS) - współczynnik fali stojącej, uruchamia funkcję reflektometru
SQL - układ blokady szumów
SQUELCH - wyciszanie szumów podczas braku sygnału nadawczego

T

TONE - barwa dźwięku
TX – nadajnik (analogicznie RX)

U

UP - do góry
USB - wstęga górna

V

VOLUME (VOL) - regulacja siły głosu

Skróty numeryczne:

73 - pozdrowienia
55 - powodzenia
88 - ucałowania