Podłączenia mikrofonów CB

Rozpoznanie żył w przewodzie mikrofonowym (wtyczka)

W mikrofonach wykorzystuje się następujące oznaczenia żył:
* MOD - modulacja (audio)
* TX - nadawanie
* RX - odbiór
* GND - masa

Najczęściej stosuje się następujące kolory żył:
* MOD zazwyczaj żółta żyła, która jest ekranowana
* TX zazwyczaj żyła koloru czerwonego
* RX zazwyczaj żyła koloru czarnego
* GND zazwyczaj żyła koloru białego połączona z oplotem (ekranem), może występować sam oplot

W celu rozpoznania żył w mikrofonie można posłużyć się omomierzem. Ustawiamy jego zakres na 0 - 20 k Ohm i w razie potrzeby dokonujemy kalibracji. Dokonujemy wzrokowego rozpoznania żył MOD i GND. Mając określone te żyły bez problemu znajdziemy pozostałe żyły TX i RX wg poniższej kombinacji.
Przy nienaciśniętym PTT obwód utworzony z przewodów o oznaczeniu:
* GND i RX jest zamknięty (zerowa rezystancja)
* GND i TX jest otwarty (nieskończona rezystancja)
* MOD i GND jest otwarty (nieskończona rezystancja)
Przy naciśniętym PTT obwód utworzony z przewodów o oznaczeniu:
* GND i RX jest otwarty (nieskończona rezystancja)
* GND i TX jest zamknięty (zerowa rezystancja)
* MOD i GND jest częściowo otwarty (rezystancja o danej wartości)


Identyfikacja wyprowadzeń w gnieździe mikrofonowym CB.

Identyfikaję odpowiednich pinów w większości modeli CB radio można przeprowadzić w następujący sposób:
Za pomocą omomierza szukamy pinu w gnieździe połączonego z masą (minusem zasilania) - połączenie o praktycznie zerowym oporze. To nasze GDN, Ground, Masa, Mass.
Z pomocą kawałka kabelka zwieramy ten pin po kolei z pozostałymi, i tak:
Jeśli zapali się dioda TX, na wyświetlaczu ukaże znaczek TX to mamy pin TX (nadawanie).
Jeśli zacznie szumieć głośnik to mamy pin RX (Read)
Czwarty wolny to Mic ( mikrofon), dodatkowo występuje na nim napiecie ok 5v względem masy w radiach z mikrofonem pojemnościowym (elektretowym), w radiach z mikrofonem dynamicznym napięcie nie występuje.
Jeśli zaczną przeskakiwać kanały w dół to mamy pin zmiany kanałów z gruszki - Down, jeżeli w górę to znaleźliśmy zmianę kanałów w górę - Up.
  • Wtyki mikrofonowe

    Producenci sprzętu cb niestety nie wypracowali jednego wspólnego oznakowania kolorami poszczególnych żył kabli mikrofonu. Zobacz może znajdziesz swój mikrofon (opracowanie na podstawie oryginalnych mikrofonów - niestety i tu producenci czasem zmieniają własne normy) zobacz...