Historia CB Radia

Historia CB Radia

Historia radia CB (citizens' band) zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, kiedy w latach 50. w wyniku kryzysu energetycznego wprowadzone zostały znaczne ograniczenia dopuszczalnych prędkości jazdy po drogach publicznych i kierowcy dużych ciężarówek utrzymujący się z przewozów towarów na dalekie odległości, informowali się wzajemnie, właśnie za pomocą radia CB, o patrolach drogowych i miejscach kontroli radarowych. Do Europy CB dotarło w połowie lat 60. (najpierw CB pojawiło się w Niemczech). Lawinowy wzrost zainteresowania CB w Polsce nastąpił w latach 1989-90. Sprowadzono wówczas do kraju wiele typów radiotelefonów i dodatkowego wyposażenia produkcji renomowanych firm światowych (President, Cobra, Alan.). W 1991 roku dopuszczono do eksploatacji cały zakres CB obejmujacy 40 kanalów (wcześniej obowiązywało pasmo 27,12 MHz +/- 0.6%). Radiotelefony CB są umownie podzielone na trzy grupy: * przewoźne (samochodowe, łodziowe) * przenośne (ręczne) * stacjonarne (bazowe, domowe). W Polsce najwięcej jest w użyciu radiotelefonów samochodowych przystosowanych do pracy emisją AM (modulacja amplitudy). Droższe radiotelefony oprócz modulacji AM posiadają również FM (modulacja częstotliwości) oraz SSB (modulacja jednowstęgowa). W polskich sklepach jest bardzo duży wybór sprzętu CB różnych firm. Ceny radiotelefonów wahają się od około 200 zł do ponad 1800 zł (np. President George). Oprócz radiotelefonu potrzebna jest jeszcze antena zamocowana na dachu samochodu czy budynku w którym zainstalowana jest stacja bazowa CB. Radiotelefony ręczne są od razu wyposażone w antenę helikalną, która co prawda jest wygodna w użyciu, jednak nie zapewnia łączności na dalsze odległości. Pomimo szybkiego rozwoju radiokomunikacji łączność CB nadal pozostaje najtańszym środkiem w komunikacji samochodowej. To własnie z radiotelefonów CB często korzystają kierowcy TIR-ów a w ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się radia CB również wśród kierowców aut osobowych. Dzięki takim radiotelefonom kierowcy mogą utrzymywać ze sobą ciągłą łączność, pomagającą w wykonaniu zleconej pracy, czy podnoszącą bezpieczeństwo na drodze (nie mówiąc o rozmowach towarzyskich). Nawiązywanie łączności w paśmie CB, podobnie jak poruszanie się po drodze, jest obwarowane pewnymi przepisami i nieformalnymi ustaleniami. Można przypomnieć tutaj jedną z najważniejszych życiowych zasad, obowiązującą nie tylko operatorów CB - "nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe". Ponadto zawsze pamiętajmy, że słychać nas nie tylko w innym aucie na drodze czy w domu kolegi, ale często również poza granicami kraju. Przed rozpoczęciem każdej rozmowy należy upewnić się, czy kanał jest wolny. Choć wolno nadawać w całym zakresie podstawowym (26,965-27,405 MHz) - tam gdzie jest cisza - to warto pamiętać o poniższych zasadach: * kanał 9 to przyjęty na całym świecie kanał ratunkowy, przeznaczony wyłącznie do celów wzywania pomocy i pracy służb ratunkowych. Nie wolno tutaj prowadzić tradycyjnych rozmów, jak i powodować zakłóceń, np. stawiać nośnej. * kanał 19 to (również na całym świecie) kanał drogowy, wykorzystywany przez kierowców, a także do prób strojenia i kontroli emisji. Tutaj są wymieniane informacje o sytuacji panującej na drodze, czyli o wszelkich "korkach", objazdach, stanie nawierzchni czy innych utrudnieniach drogowych. Często są tu podawane także warunki atmosferyczne, mające decydujący wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg w danym rejonie. W niektórych miastach na tym kanale skupili się CB-iści zajmujący się pomocą drogową. * kanał 28 jest z reguły wykorzystywany jako kanał wywoławczy, na którym korespondenci spotykają się, by przejść następnie na inny umówiony, wolny kanał. Do kanałów wywoławczych zalicza się również kanał 15 na FM oraz 7 na USB. W paśmie CB niedozwolone jest: * nadawanie na kanale, na którym ktoś inny rozmawia, * nadawanie i rozpowszechnianie informacji o charakterze politycznym, gospodarczym i innych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, wszelkiej propagandy i reklamy, * używanie słów wulgarnych i obraźliwych, * używanie CB do prowadzenia działalności zarobkowej, * nadawanie muzyki i retransmisji, * nadużywanie haseł "RATUNEK" i "BREAK", * używanie jako swojego, w całości lub w części, przydzielonego, lub przyznanego komu innemu, oficjalnego znaku wywoławczego. Na hasło "BREAK" należy natychmiast na chwilę zwolnić kanał w celu umożliwienia nawiązania łączności i uzgodnienia przejścia na inną częstotliwość lub przekazania krótkiej, ważnej informacji (pomiędzy nadawaniem a odbiorem należy zachować krótki około 1 sekundowy odstęp).

Andrzej Janeczek Redaktor "Świat Radio".| "Początki CB radia sięgają roku 1947, gdy w USA odbył się specjalny kongres poświęcony problemom łączności obywatelskiej. Początkowo zaproponowano do wykorzystania pasmo częstotliwości od 460 do 470 MHz. Szybko jednak zorientowano się, że nie jest to zakres odpowiedni, zarówno ze względu na niewielki zasięg, szczególnie przy gęstej, wielkomiejskiej zabudowie, jak i wysokie koszty takich urządzeń. Do łączności obywatelskich zaproponowano pasmo 27 MHz (11m). W różnych czasopismach w Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się artykuły o sposobach wykorzystania CB radia. Dopiero w 1958 roku sformułowano przepisy prawne, dotyczące głównie zasad udzielania licencji na to pasmo (kat. D). Wcześniej określono reguły przydzielania licencji kategorii C, dotyczącej wykorzystywania pasmo 27 MHz do zdalnego sterowania modeli. Prawdziwy rozwój CB radio datuje się od 1959 roku, gdy miesięcznie składano około 6000 wniosków o wydanie zezwolenia na posługiwanie się tym środkiem łączności. Od tego czasu liczba wydanych licencji wzrastała bardzo szybko. Można przypuszczać, że tak gwałtowne zainteresowanie CB radiem było wynikiem kryzysu energetycznego, który w tym czasie wystąpił w Stanach Zjednoczonych. Zarobki amerykańskich kierowców wielkich, wielokołowych ciężarówek zależały od przejechanych kilometrów, a rząd, aby zmniejszyć zużycie paliwa przez te pojazdy, wprowadził dość znaczne ograniczenie maksymalnej prędkości na autostradach. Kierowcy zaczęli instalować CB radio w swoich pojazdach, by informować się nawzajem o sytuacji na drogach, a głównie o zauważonych patrolach policji. W Europie CB radio pojawiło się w połowie lat sześćdziesiątych, lecz dopiero dziesięć lat później sformułowano przepisy prawne dopuszczające dopiero wykorzystanie tego systemu łączności. W połowie 1975 roku w RFN dopuszczono 12 kanałów z maksymalną mocą 0,5 W. Później powiększono oficjalną liczbę kanałów oraz moc, a także zezwolono na emisje SSB i FM. W tym czasie o CB radiu w Polsce trudno mówić. Powodem tego były bardzo ograniczające przepisy i brak sprzętu. Na początku lat siedemdziesiątych Warszawskie Zakłady WAREL rozpoczęły produkcję radiotelefonu ECHO. CB radio stało się popularnym sposobem łączności na przełomie lat 1989 i 1990. W tym czasie obowiązywało pasmo 27,12 MHz / 0,6 %, czyli zakres 26,960 do 27,280 MHz. Liberalizacja przepisów doprowadziła do dopuszczenia w 1991 roku 40 kanałów : od 26.960 do 27,405 MHz. W połowie 1991 roku liczba zarejestrowanych użytkowników CB radio w Polsce przekroczyła 100 000. Największy rozwój CB przypadł na połowę lat 90-tych. Obecnie znów notuje się znaczny wzrost ilości użytkowników Cb Radio co wiąże się z ponownym zaostrzeniem sankcji wobec kierowców (lawinowy wprost przyrost wszelkiego rodzaju radarów poczynając od stacjonarnych, przez przenośne a skończywszy na tzw. "suszarkach" rejestrujących prędkość). Kierowcy, karani coraz częściej mandatami przez patrole szukają sposobu obrony... " |