Dozwolone prędkości na drogach europy


Skrót Państwo Na obszarze zabudowanym Poza obszarem zabudowanym Autostrady
A Austria 50 100 130
B Belgia 50 90 120
BG Bułgaria 50 90 130
CY Cypr 50 80 100
CZ Czechy 50 90 130
D Niemcy 50 100 b/o (zalecane 130)
DK Dania 50 80 110
E Hiszpania 50 90 lub 100 120
EST Estonia 50 90 lub 100 lub 110 -
F Francja 50 90 lub 110 130
FIN Finlandia 50 80 lub 100 100 lub 120
GB Wielka Brytania 48 (30 mil/h) 96 lub 112 (60 lub 70 mil/h) 112 (70 mil/h)
GR Grecja 50 90 lub 110 130
H Węgry 50 90 lub 110 130
I Włochy 50 90 lub 110 130
IRL Irlandia 50 80 lub 100 120
L Luksemburg 50 90 130
LT Litwa 50 90 110-130
LV Łotwa 50 90 lub 110 110
M Malta 50 80 -
NL Holandia 50 80 lub 100 120
P Portugalia 50 90 lub 100 120
PL Polska 50 lub 60 90 130
RO Rumunia 50 90 lub 100 130
S Szwecja 50 70 lub 90 110
SK Słowacja 50 90 130
SLO Słowenia 50 90 lub 100 130